Nezaradené

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov zákazky: Grafické spracovanie, tlač a distribúcia časopisu Včelár

Príloha: Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf (120.79 KB)

Related Posts