Nezaradené

Obežník 13/2013 – Usmernenie VV SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2014

Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2014 vyhodnotia doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2013 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2013.

Príloha: Obežník-SZV-13-2013-Usmernenie-k-VCS-2014.doc (154 KB)

Related Posts