Nezaradené

Obežník ZSV 1/2014 – Upozornenie k refundácii veterinárneho prípravku

V zmysle nariadenia vlády č. 31 /2011 Z. z. § 4 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť pomoc na úhradu nákladov na liečebné alebo preventívne prostriedky a prípravky povolené v Slovenskej republike na liečbu varroázy.

Príloha: Obežník-ZSV-1-2014.doc (41.5 KB)

Related Posts