Nezaradené

Výzva k čerpaniu dotačnej podpory pre neorganizovaných včelárov a nečlenov Združenia Slovenská včela

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie pomoci v zmysle nariadenia vlády SR č. 31/2011 Z. z. pre podporný rok 2013/2014 pre nečlenov občianskeho združenia Združenie Slovenská včela a neorganizovaných včelárov.

Prílohy:Výzva-2013-2014.doc (52 KB)
Smernica-ZSV-1-2013-k-predkladaniu-požiadaviek-na-čerpanie-dotačných-prostriedkov-17-2013.doc (102.5 KB)
Smernica-ZSV-2-2013-pre-využitie-podpory-pre-zač-včelárov-14-3-2014.pdf (781.63 KB)
Smernica-ZSV-3-2013-upravujúca-podmienky-predkladania-projektov-ukážkových-včelníc-17-2013.doc (100 KB)
Žiadosť-o-schválenie-pomoci-2013-2014_0.xls (123 KB)
Žiadosť-o-schválenie-pomoci-2013-2014-VZOR_0.xls (125 KB)
NV-31-2011.pdf (117.02 KB)

Related Posts