Nezaradené

Obežník 4/2014 – Pozvánka na XIX. konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov

V dňoch 26. – 28. 9. 2014 sa koná na výstavisku Černá louka v Ostrave v ČR, XIX. konferencia zlepšovateľov a vynálezcov spojená s medzinárodnou včelárskou výstavou.

Príloha:Obežník-4-2014.doc (135 KB)

Vyzývame slovenských včelárov a včelárskych odborníkov, aby sa zapojili do konferencie, v ktorej sú vyhlásené tematické okruhy:

1, Choroby a nákazy včiel Garant – Ing. Dalibor Titera CSc.

2, Plemenárska práca u včiel a chov matiek Garant – Ing. Ján Kopernický CSc.

3, Včelie produkty, získavanie, spracovanie, marketing a apiterapia Garant – RNDr. Tatiana Čermáková CSc.

4, Včelárske zariadenia, pomôcky a ošetrovanie včelstiev, problematika tekutých krmív Garant – Dr.Ing. František Kamler

5, Profesionálne včelárenie Garant – Dr.Ing. František Kamler

Na konferenciu je možné prihlásiť referáty o dĺžke max. 15 min. Referát treba prihlásiť u príslušného garanta a na sekretariát SZV do 20.8.2014. K prihláške referátu je potrebné priložiť jeho summary – krátky obsah.

Taktiež je možné prihlásiť aj postery /plagáty/ o max. šírke 80 cm a výške 100 cm.

Súbežne bude prebiehať aj výstava zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve. Exponáty

musia spĺňať: nový nápad, uľahčenie práce so včelami a efektívny prínos. Exponát nemohol byť prihlásený na minulých výstavách zlepšovateľov. K prihláške je nutné zaslať aj popis a fotografiu exponátu.

Prihlášky exponátov zasielajte do 20.8.2014 na sekretariát SZV.

Vyzývame slovenských včelárov, aby sa zapojili do tejto výstavy resp. súťaže, aby sme preukázali tvorivého ducha a šikovnosť slovenských včelárov.


Ing. Ľudovít Gál predseda SZV

Related Posts