Nezaradené

Obežník ZSV č. 9/2015 – Usmernenie k vypĺňaniu príloh na klinické prehliadky včelstiev

Vzhľadom na otázky ohľadom vypĺňania príloh č. 24 a 25 – Prehliadky včelstiev k metodického postupu pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi Vás po dohode s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou informujeme, že nevyplnenie čísla poverenia AÚVL (v prípade ak poverenie nemá číslo) na prílohe č. 24 a 25 nebude dôvodom na zamietnutie podkladov.

Príloha:Obeznik-ZSV-9-Usmernenie-k-vyplnaniu-priloh-na-klinicke-prehliadky.doc (41 KB)

Related Posts