Nezaradené

Obežník ZSV 11/2015 – Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť na rok 2015

Včelári nepodnikatelia, ktorí sú organizovaní v niektorom z občianskych združení, ktoré sú členom Združenia Slovenská včela, žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2015 podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov prostredníctvom sekretariátu Združenia Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00 Bratislava.
Príloha:Obežník-ZSV-11-2015-Opeľovacia-činnosť.doc (44.5 KB)

Related Posts