Nezaradené

Obežník ZSV č. 1/2016 – Informácia o uskutočnení preskúšania prednášajúcich odborníkov vo včelárstve a vedúcich včelárskych krúžkov

V priestoroch Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici sa uskutoční dňa 26.02.2016 (piatok), v čase od 10:00 hod. preskúšanie prednášajúcich odborníkov vo včelárstve, záujemcov o rozšírenie okruhu prednášaných tém a taktiež preskúšanie záujemcov o zaradenie do zoznamu vedúcich včelárskych krúžkov.
Príloha:Obeznik-ZSV-1-2016-Preskusanie-prednasajucich-odbornikov.pdf (194.52 KB)

Related Posts