Nezaradené

Zoznam chovateľov matiek – 2016

Zverejňujeme zoznam chovateľov matiek na r. 2015, u ktorých si môžete objednávať matky. Sú tu zverejnení len tí chovatelia matiek, ktorí dostali dekrét a písomne dali súhlas na zverejnenie v našom časopise aj s jednotlivými údajmi na zverejnenie. Aj tu niektorí z uvedených chovateľov matiek sa ešte môžu dostať do ochranného pásma kvôli MVP, resp. z iných dôvodov nebudú môcť distribuovať kvalitné matky. Preto si zistite pri objednávaní včelích matiek, či danému chovateľovi matiek bol vydaný „Dekrét chovateľa matiek“. Až tento dekrét oprávňuje chovateľa matiek distribuovať včelie matky včelárom. Chovatelia matiek, ktorí uvádzajú ako rozchovávanú líniu „vlastnú“, musia doložiť na ÚVč. doklad – pôvod o zakladateľke tejto ich tzv. vlastnej línie.

Príloha: Zoznam-chovatelov-matiek-2016.pdf (62.47 KB) Aktualizované 26.06.2016

Related Posts