Nezaradené

Seminár vedúcich včelárskych krúžkov 4. – 5. 11. 2016 v Banskej Bystrici

Oznamujeme vedúcim včelárskych krúžkov, že jesenný termín seminára vedúcich VK bude 4. – 5. 11. 2016 v Banskej Bystrici

Miesto: SOŠ Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Piatok, 4.11.2016:
15.00 – 16.00 – ubytovanie, prezentácia,
16.00 – 18.00 – základné pedagogické zásady práce s deťmi a mládežou v mimoškolskej činnosti prednáška Mgr. Ján Píš,
18.00 – 18.30 – večera,
18.30 – 19.30 – vedenie základnej krúžkovej dokumentácie,
19.30 – 20.00 – oboznámenie sa s dokumentáciou pre zriaďovanie a činnosť VK, výklad usmernenia pre včelárske krúžky – návrhy zmien,
20.00 – 21. 00 – učebné osnovy včelárskeho krúžku – obsahová a rozsahová stránka, pripomienky, plán činnosti KPM na rok 2017,
21.00 – 22.00 – spresnenie evidencie VK (počty, zoznamy, zmeny termínov,
vybavenie pomôckami atď.),
Sobota, 5.11.2016:
8.00 – 9.00 – didaktika vedenia detí a mládeže v záujmových útvaroch,
9.00 – 9.30 – naša účasť na korešpondenčnej a celoštátnej súťaži mladých a začínajúcich včelárov, prezentácia celonárodnej a medzinárodnej súťaži MV IMYB-u 2016,
9.30- 11.00 – ukážka konkrétnych činností vyučovacej hodiny VK, príprava preparátov
na mikroskopovanie, práca s mikroskopom, práca s pracovným zošitom včelára – pripomienky,
11.00 – 12.00 – výmena skúseností, vyhodnotenie krúžkovej činnosti začínajúcich včelárov 2015/16, záver,
12.00 – obed.
Program môže byť podľa potreby upravený. Pripomienky a požiadavky do programu píšte na: jan.pis10@gmail.com
Z hlavnej stanice BB MHD č. 28
Z malej stanice BB MHD č. 26

NÁVRATKA:
(zaslať do 25.10. 2016, 12.00 hod. na jan.pis10@gmail.com
Meno VVK:
Adresa:
E-mail:
Telefón:
Účasť 4.11. 2016 áno nie
Účasť 5.11. 2016 áno nie
Príchod 4.11. 2016 o hod.
Požadujem večeru (piatok): áno nie
Požadujem raňajky (sobota): áno nie
Požadujem obed (sobota): áno nie
Požadujem nocľah: áno nie
POSLAŤ NA ADRESU: jan.pis10@gmail.com

Related Posts