Nezaradené

Obežník 10/2016 – Usmernenie – VV SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2017

Výročné členské schôdze a konferencie ZO SZV konané v roku 2017 vyhodnotia doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2016 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2016.

Príloha: Obeznik-10-2016-Usmernenie-VcS.doc (148 KB)

Related Posts