Nezaradené

Obežník ZSV č. 10b/2016 – Informácia o vyplácaní dotácií na liečivá v podpornom roku 2015/2016 podľa NV SR č. 107/2014 Z. z.- doplnok k Obežníku ZSV č. 10/2016

Z dôvodu početných podnetov od včelárskych organizácií vydávame doplňujúce informácie k vyplácaniu dotácií na liečivá v podpornom roku 2015/2016.

Príloha:Obeznik-ZSV-10b-2016-Informacia-o-vyplacani-dotacii-na-lieciva.pdf (359.45 KB)

Related Posts