Nezaradené

Centrálny register včelstiev – Aktualizácia rodného čísla chovateľa včiel

Informujeme Vás o § 54 f zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého je chovateľ včelstiev povinný v termíne do 28.februára 2017 zaevidovať do CRV svoje rodné číslo.

Po otvorení linku https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/rc_change.php, chovateľ zaeviduje osobné údaje v zabezpečenom spojení. Pre správne priradenie RČ ku chovateľovi sa do formulára uvádza registračné číslo a dátum narodenia. Potvrdením kontrolného políčka, chovateľ vyjadrí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Bližsie informácie nájdete na aj webe https://vuzv.sk

https://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=357:vedenie-centralnej-evidencie-velstiev-na-uzemi-slovenskej-republiky&catid=41&Itemid=148

Related Posts