Nezaradené

Obežník 14/2017 – Usmernenie VV SZV k výročným členským schôdzam a konferenciám ZO SZV v roku 2018

Výročné členské schôdze a konfrencie ZO SZV konané v roku 2018 vyhodnotia doterajšiu prácu výborov ZO SZV za rok 2017 a plnenie ročného plánu činnosti za rok 2017.

Príloha: Obeznik-c-14-Usmernenie-VV-SZV-k-vyrocnym-clenskym-schodzam-a-konferenciam-ZO-SZV-v-roku-2018.pdf (202.28 KB)

Related Posts