Svojpomocný fond SZV

Cenník včelárskych potrieb 2018

NPPC – VUŽV Nitra – Ústav včelárstva Liptovský Hrádok vydáva cenník včelstiev a včelárskych pomôcok platný od 05.02.2018 pre potreby zisťovania náhrad za likvidované včelstvá a včelárske pomôcky.

Príloha: cennik_vcelarskych_potrieb_2018

 

 

 

Related Posts