Dokumenty

1/2017 – Organizačný poriadok Slovenského zväzu včelárov

Organizačný, rokovací a volebný poriadok SZV v súlade so Stanovami SZV je základným
zväzovým organizačným predpisom SZV. Upravuje zásady činnosti organizácie, spôsob rokovania a rozhodovania jeho orgánov, systém riadenia a ekonomické väzby.

Príloha: Organizacny-poriadok-novelizacia-3-12-2017

Related Posts