Smernice

Smernica – 2/2018 – Slovenského zväzu včelárov o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach SZV

Smernica sa vydáva za účelom stanovenia jednotného postupu a výkladu pri zverejňovaní informácií súvisiacich s činnosťou SZV a jeho organizačných zložiek.

Príloha: Smernica-2-2018-O-postupe-pri-spristupnovani-informacii-v-podmienkach-SZV.pdf (437.14 KB)

Related Posts