Smernice

Smernica – 3/2017 Slovenského zväzu včelárov o podmienkach čestného a kolektívneho členstva

Táto Smernica upravuje:
a) práva a povinnosti čestných a kolektívnych členov Zväzu;
b) výpočet a spôsob úhrady členského.

Novelizovaná 16.11.2019

Príloha: Smernica 3_2017 o podmienkach čestného a kolektívneho členstva_novel 20….

Related Posts