Smernice

Smernica – 3/2017 Slovenského zväzu včelárov o podmienkach čestného a kolektívneho členstva

Táto Smernica upravuje:
a) práva a povinnosti čestných a kolektívnych členov Zväzu;
b) výpočet a spôsob úhrady členského.

Príloha: Smernica-3-2017-O-podmienkach-cestneho-a-kolektivneho-clenstva_0.pdf (218.73 KB)

Related Posts