Smernice

Smernica – 4/2017 – Slovenského zväzu včelárov o rozpočtových pravidlách

Predstavenstvo SZV vydáva podľa § 18 ods. 4 písm. ch) Stanov SZV túto smernicu, ktorej účelom je stanovenie rozpočtových pravidiel SZV. Rozpočtové pravidlá SZV stanovujú rámcový spôsob tvorby, spôsob zmien a hodnotenia rozpočtu SZV na kalendárny rok.

Príloha: Smernica-4-2017-O-rozpoctovych-pravidlach_0.pdf (365.76 KB)

Related Posts