Dotácie Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 3-2018 Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2018/2019 – NEAKTUÁLNE

Vážené včelárky, vážení včelári!

Zasielame Vám Obežník SZV č. 3-2018 Žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2018/2019.

V podpornom roku 2018/2019 bude Slovenský zväz včelárov podávať žiadať o pomoc samostatne v zmysle Nariadenia vlády č. 135/2017 Z. z.

Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie pomoci na Slovenský zväz včelárov je 10. júna 2018

Termínom uzávierky sa myslí termín doručenia žiadosti fyzicky poštou na adresu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. Žiadosti odporúčame zasielať doporučenou poštou.

Prílohy:

Obeznik-SZV-3-2018-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci

Priloha-1-NV-135-2017

Usmernenie-1-2018-K-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych

Usmernenie-2-2018-Upravujuca-podmienky-predkladania-projektov-na-vybavnie-skol-vcelnic

Usmernenie-SZV-3-2018-K-zriadenu-a-cinnosti-VK

Smernica-5-2018-Pre-odmenovanie-za-koordinaciu-technickej-pomoci-na-urovni-ZO-SZV-OZ

Smernica-6-2018-Vystavnictvo-a-marketing

Smernica-7-2018-Upravujuca-podmienky-predkladania-projektov-na-vybavnie

Priloha-9-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2018-2019-VZOR

Priloha-8-Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2018-2019

Related Posts