Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 5/2018 – Objednávky publikácií

Vážené včelárky, vážení včelári,

na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske publikácie a DVD so včelárskou tematikou (zoznam je prílohou obežníka).

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov a číslo ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.
Úhrady za publikácie zasielajte na účet SZV – IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012 pod variabilným symbolom (VS – číslo organizácie – viď príloha tohto obežníka) a do poznámky napíšte „publikácie“. Včelárske publikácie objednávajte na email sekretariat@vcelari.sk, do predmetu správy, prosím, uveďte „objednávka“.

Upozorňujeme, že objednávky publikácii prijímame výlučne e-mailom prostredníctvom priloženej excelovskej tabuľky. Telefonické objednávky z hľadiska časovej náročnosti prijímané nebudú.

Prílohy: Obeznik-c-5-2018-Usmernenie-k-objednavaniu-publikacii

Cislo-ZO-SZV-2018

Zoznam-publikacii-6-6-2018

Related Posts