Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 8/2018 – Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Vážené včelárky, vážení včelári,

dávam Vám do pozornosti Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť na rok 2018.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na opeľovaciu činnosť včiel podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka.

Včelári – nepodnikatelia, organizovaní v niektorom z občianskych združení, ktoré je členom Slovenského zväzu včelárov, žiadajú dotáciu na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2018 prostredníctvom sekretariátu Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

Prílohy:

Obeznik-c-8-Opelovacia-cinnost.pdf

Manual-on-line-generovania-ziadosti

priloha_a

Related Posts