Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Upozornenie – posun termínu na doručenie vzoriek uvedeného v Obežníku č.4 do 20.7.2018.

Vážené včelárky, vážení včelári,

vzhľadom na oneskorenie pri distribúcii pohárov zo strany dodávateľa predlžujeme čas na doručenie zaplombovaných pohárov so vzorkami medu do súťaže na sekretariát SZV uvedený v Obežníku č.4 do 20.7.2018.

Obežník č. 4:

https://vcelari.sk/wp-content/uploads/2018/05/Obeznik-4-2018-Sutaz-o-najlepsi-med-AX-2018.pdf do 20.7.2018.

Základnej organizácii by mali byť poháre doručené cca 9.7.2018 kuriérskou službou. Súťažiaci poháre naplnia a komisia zaplombuje, následne zašle na S-SZV do 20.7.2018.

Adresa na doručenie vzoriek: Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14

842 08 Bratislava

Za prípadné komplikácie sa Vám v mene sekretariátu ospravedlňujem.

S pozdravom

Ing. Eva Ilavská

sekretariát SZV

Related Posts