Dokumenty

Zoznam chovateľov včelích matiek – rok 2018

Vážení včelári!
Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov.
Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO),je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2017/2018“, ktorá vychádza z NV 135/2017.
Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 35 a č. 36, kópiu evidenčného lístka matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. Skutočnosť, že sú chovatelia matiek zverejnení v časopise, neznamená, že im bol vydaný dekrét chovateľa platný pre rok 2018.
Na druhej strane môžu byť chovatelia matiek, ktorí nepožiadali o zverejnenie v zozname chovateľov, a bude im vydaný dekrét, a tým pádom môžu tiež distribuovať včelie matky.

Ing. Jaroslav Gasper, tajomník ZCHVMSKV

Príloha: Zoznam-chovatelov-vcelich-matiek-2018

Related Posts