Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník č. 5/2018 – Usmernenie k objednávaniu publikácií

Vážené včelárky, vážení včelári,

na sekretariáte SZV máme skladom nové publikácie Degustácia medu a Produkčná a veterinárna prax vo včelárstve. Taktiež je pripravená reedícia publikácie Rozprávkové včely, brožovaná za nižšiu cenu.

Stolové kalendáre a Včelárske zápisníky na rok 2019 sú v tlači, v priebehu októbra začneme prijímať na ne objednávky.

Objednávky zasielajte formou priloženej excelovskej tabuľky, nezabudnite uviesť: Názov a číslo ZO SZV, adresu na doručenie publikácií a telefonický kontakt.
Úhrady za publikácie zasielajte na účet SZV – IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012 pod variabilným symbolom (VS – číslo organizácie – viď príloha) a do poznámky napíšte „publikácie a číslo faktúry“. Včelárske publikácie objednávajte na email sekretariat@vcelari.sk, do predmetu správy, prosím, uveďte „objednávka“.

Publikácie prosím uhrádzajte až po potvrdení objednávky a zaslaní faktúry.

Upozorňujeme, že objednávky publikácii prijímame výlučne e-mailom prostredníctvom priloženej excelovskej tabuľky.

Telefonické objednávky z hľadiska časovej náročnosti prijímané nebudú.

Prílohy: Obeznik-5-2018-Usmernenie-kobjednavaniu-publikacii

Zoznam_publikacii_24.9.2018

Cislo-ZO-SZV

Related Posts