Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník č. 11/2018 – Pozvánka na 21. medzinárodnú konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov

Vážené včelárky, vážení včelári, Slovenský zväz včelárov Vás pozýva na 21. medzinárodnú konferenciu zlepšovateľov a vynálezcov vo včelárstve spojenú so včelárskou výstavou, ktorá sa bude konať dňa 19 – 20.10.2018 v Olomouci v Českej republike.

Základným organizáciám SZV odporúčam, aby sa pri organizovaní autobusových zájazdov spájali, resp., aby predsedovia RZ SZV koordinovali spôsob dopravy na vyššie uvedenú výstavu.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke SZV:
https://vcelari.sk/wp-content/uploads/2018/09/21-mezinarodn%C3%A1-konferencia-
zlepsovatelov-a-vynalezcov-vo-vcelarstve.pdf

Príloha:Obeznik-c-11-Pozvanka-na-vystavu-CZ-19_20-09-2018

Related Posts