Obežníky SZV Obežníky SZV 2018 Svojpomocný fond SZV

Obežník č. 13/2018 – Odvod príspevku do svojpomocného fondu pre rok 2019

Vážené včelárky, vážení včelári,
Odvod do Svojpomocného fondu SZV môžete uhradiť bankovým prevodom na účet SZV, IBAN: SK53 0200 0000 2700 0873 6012. Ako variabilný symbol použite číslo Vašej ZO SZV. Do správy pre prijímateľa napíšte názov Vašej ZO SZV.

Výška príspevku do Svojpomocného fondu SZV:

extravilán – 0,20 € za včelstvo
• intravilán – 0,15 € za včelstvo

Menný zoznam prispievateľov do Svojpomocného fondu SZV zašlite spolu s návratkou (príloha č.1) a potvrdením o zaplatení na Sekretariát SZV – Komisii pre Svojpomocný fond, najneskôr do 20.1.2019.

Viac informácií nájdete v priloženom Obežníku č. 13.

Príloha:Obeznik-c-13-2018_Svojpomocny-fond

Cislo-ZO-SZV

Menny-zoznam-prispievatelov-do-svojpomocneho-fondu-pre-rok-2019

Related Posts