Obežníky SZV Obežníky SZV 2018

Obežník SZV č. 12/2018 – Usmernenie k objednávaniu včelárskych časopisov na rok 2019

Vážené včelárky, vážení včelári, na sekretariáte SZV si môžete objednať včelárske časopisy na rok 2019. Hromadné objednávky za jednotlivé ZO SZV, ako aj individuálne objednávky, nám, prosím, zasielajte na e-mailovú adresu fckomplet@gmail.com, s kópiou na sekretariat@vcelari.sk.

 Ročné predplatné časopisu Včelár pre hromadné objednávky ZO SZV je 11 €, pre individuálne 13€.

Včelářství si môžete objednať za 18 €, Odborné včelárske preklady za 14 €.

Objednávky nám, prosím, zasielajte do konca novembra 2018. Časopis Včelár tlačíme podľa počtu prijatých objednávok, prvé číslo už v decembri, preto predplatné na celý rok prijímame v novembri.

Pri objednávkach po uvedenom termíne negarantujeme splnenie dodávky časopisu v plnom rozsahu.

Predplatné poukážte, prosím,  najneskôr do konca roka 2018 na účet SZV IBAN: SK 78 0200 0000 0000 0873 6012, VS: číslo faktúry. Do poznámky, prosím, uveďte číslo alebo názov Vašej ZO SZV (alebo Vaše meno, v prípade individuálnej objednávky) a predmet Vašej objednávky.

Periodiká, prosím, uhrádzajte až po potvrdení objednávky a zaslaní faktúry.

Viac sa dozviete v priloženom Obežníku SZV 12/2018.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Prílohy:Obeznik-c-12-Usmernenie-k-objednavaniu-vcelarskych-casopisov-na rok-2019

A-Objednavkovy-formular-Vcelar-2019

Related Posts