Podujatia

Dvojdňový kurz: Ekonomicky orientovaný chov včiel

Vážené včelárky, vážení včelári,

pozývame Vás na kurz – EKONOMICKY ORIENTOVANÝ CHOV VČIEL,

ktorý sa uskutoční na ukážkovej včelnici SZV v Želiezovciach.

Kurzy v roku 2019 budú prebiehať v nasledovných temínoch:

TEÓRIA: 5. január, 12. január, 14. január, 26.január a 2. február 2019

PRAX: 30. marec, 6. apríl, 13. apríl , 20. apríl a 27.apríl 2019

MIESTO KONANIA: Ukážková včelnica SZV, Mikulská 75/38, 93701 Želiezovce

GPS súradnice : N – 48 stup, 2 min, 44 sek, E – 18 stup, 39 min, 11 sek.

Kurz je pre členov SZV bezplatný (ubytovanie a stravovanie si zabezpečuje každý sám).

Kurzu sa môže zúčastniť každý člen SZV registrovaný v Centrálnom registri včelstiev a ktorý sa ho v posledných piatich rokoch nezúčastnil. Osobitné prípady – na základe telefonickej dohody.

 Program kurzu nájdete nižšie v priloženom článku (Včelár 12/2018, strana 242).

 Prihlášky zasielajte do 30. januára 2019 mailom na adresu vceldru@zeliz.sk s uvedením : meno a priezvisko, adresa bydliska s PSČ, dátum a miesto narodenia a číslo včelára z CRV.

Prípadné ďalšie informácie získate na telefónnom čísle: 0905447731 – Ing. Tibor Jókay, lektor kurzu.

Upozornenie: V časopise Včelár 12/2018, strana 242 je preklep v dátume zasielania prihlášky, kde sa uvádza 30. január 2018, správne je do 30. januára 2019.

Related Posts