Výstavy a súťaže

Termíny preškolení AUVL pre rok 2019

Ústav včelárstva zverejnil termíny preškolení AUVL pre rok 2019.

Záujemcom o absolvovanie kurzu doporučujú NEODKLADNÉ prihlásenie sa na uvedené zverejnené termíny, nakoľko ďalšie termíny sa na predmetný kurz (AUVL-preškolenie) v roku 2019 nebudú doplňovať a prvý kurz je už budúci piatok 14. decembra 2018 (nasledujúci 11.01.2019, vid. tab.nižšie).

Registračný formulár nájdete na stránke  https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/pokrocily.html

Termíny preškolení AUVL pre rok 2019:

14. 12. 2018 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
11. 01. 2019 Bratislava ŠVPS SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
18.1.2019 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599, Liptovský Hrádok
25. 01. 2019 SOŠ Ban. Bystrica Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
1.2.2019 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
08. 02. 2019 Lužianky  (pri Nitre) Výskumný ústav živ. výroby, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky
15. 02. 2019 Liptovský Hrádok Ústav včelárstva, Dr.J.Gašperíka 599, Liptovský Hrádok

Prosíme o príchod účastníkov na jednotlivé kurzy najneskôr do 9:00 hod (predpokladané ukončenie do 17-tej hodiny)

Pozn:  Prihlasovací formulár na dvojdňové kurzy pre začínajúcich AUVL (plánované na júl a august 2019) bude zverejnený do januára 2019.

Related Posts