Dokumenty Oznamy

Transformácia centrálnej evidencie včelstiev

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV,

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo vo vedení ministra presun kompetencie viesť centrálnu evidenciu včelstiev z Národného poľnohospodárskeho centra, Výskumného ústavu živočíšnej výroby so sídlom Liptovský Hrádok, na Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., ktorý sa ukončí k 1.1.2019.

Chovatelia včelstiev musia od vyššie uvedeného dátumu hlásiť všetky zmeny na pracovisko centrálnej evidencie včelstiev v Žiline: Centrálna evidencia hospodárskych zvierat, Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina písomnou formou. Hlásenia plánov kočovania včelstiev budú zasielané elektronicky cez aplikáciu prístup farmára www.cehz.sk .

Na základe toho, že nám neboli poskytnuté konkrétnejšie informácie, S-SZV dnes zaslal riaditeľovi Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. žiadosť o usmernenie k postupu registrácie včelstiev a zaslanie prístupových hesiel.

Akonáhle budeme disponovať konkrétnejšími informáciami, obratom Vám ich zašleme.

Viac info:

List – Transformácia centrálnej evidencie včelstiev

Related Posts