Transformácia centrálnej evidencie včelstiev

Vážení predsedovia a tajomníci ZO SZV, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo vo vedení ministra presun kompetencie viesť centrálnu evidenciu včelstiev z Národného poľnohospodárskeho centra, Výskumného ústavu živočíšnej výroby so sídlom Liptovský Hrádok, na Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p., ktorý sa ukončí k 1.1.2019. Chovatelia včelstiev musia od vyššie uvedeného dátumu hlásiť všetky zmeny na pracovisko centrálnej evidencie … Čítať ďalej Transformácia centrálnej evidencie včelstiev