Dokumenty Oznamy

Odber vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch 2019

Vážení včelári,

Ústav včelárstva so sídlom v Liptovskom Hrádku pripravil usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a meliva u chovateľov včelích matiek v plemenných chovoch pre rok 2019. 

Chovatelia matiek môžu odchovávať včelie matky za podmienok, ak sa nenachádzajú v ohnisku alebo ochrannom pásme vyhlásenom z dôvodu výskytu nebezpečných nákaz (hlavne mor včelieho plodu). Pre odchod a expedovanie včelích matiek v danom roku musí mať každý chovateľ včelích matiek platný veterinárny atest, ktorý vydáva príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa na základe vyšetrení vzoriek zimných mŕtvoliek včiel a zimného meliva. Postup odberu a zasielania vzoriek mŕtvoliek včiel určuje Ústav včelárstva. Preto sa nimi môžete riadiť ihneď a podľa Vašej potreby odobrať vzorky.

Zasielanie zmesných vzoriek zimného meliva včiel je povinnosťou aj u kočujúcich včelárov. Postup zasielania meliva určuje ŠVPS SR a na roky 2018 a 2019 ho stanovila do 30.3.2019.

Pre plemenné chovy je záväzný termín odovzdania zmesných vzoriek meliva vyplývajúci z príkazného listu chovateľského poriadku PPO do 28.2.2019. Do tohto termínu sú plemenné chovy povinné odovzdať vzorky meliva na RVPS.

Vzorky zimných mŕtvoliek včiel zasielajú len chovatelia včelích matiek plemenných chovov v termíne od 20.1.2019  do 28.2.2019 na adresu:  

VÚŽV Ústav včelárstva

Dr. J. Gašperíka 599

033 80 Liptovský Hrádok

 

Celý text usmernenia spolu s postupom pri odbere a uskladnení vzoriek: Usmernenie k odberu vzoriek zimných mŕtvoliek a meliva 2019

Prílohy usmernenia:

Sprievodný list

Žiadanka

Štítky

Related Posts