Nezaradené

Obežník 2/2019

Darujte 2% zo zaplatenej dane z príjmu Slovenskému zväzu včelárov

Dovoľujeme si Vás osloviť s možnosťou darovať pre Slovenský zväz včelárov 2% zo zaplatenej dane z príjmu.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Slovenskému zväzu včelárov:

IČO: 00178349
Právna forma:  občianske združenie
Názov: Slovenský zväz včelárov
Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 14
PSČ: 842 08
Obec: Bratislava

POZOR: IČO sa zarovnáva sprava!

A: Postup poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre zamestnancov:

1. Z Potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech SZV poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech SZV poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Potvrdenie o dobrovoľníckej práci je potom povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2. Do Vyhlásenia (v prílohe už predvyplnené) vyplňte údaje SZV a doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Slovenskému zväzu včelárov:

IČO: 00178349
Právna forma:  občianske združenie
Názov: Slovenský zväz včelárov
Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 14
PSČ: 842 08
Obec: Bratislava

3. Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

[collapse]
B: Postup poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2019:

1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane. Do koloniek vyplňte údaje SZV.

Údaje potrebné k poukázaniu 2% Slovenskému zväzu včelárov:

IČO: 00178349
Právna forma:  občianske združenie
Názov: Slovenský zväz včelárov
Ulica: Svrčia
Súpisné/orientačné číslo: 14
PSČ: 842 08
Obec: Bratislava

2. Vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

[collapse]
Postup poukázania 2% zo zaplatenej dane z príjmu pre právnické osoby:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.

2.  Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3.  V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním Vašich údajov (názov, sídlo, právna forma, nie však poukázaná suma) do našej organizácie – novinka od roku 2016. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku IV. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, budeme radi, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme Vám môcť poďakovať. Daňový úrad nám informácie o Vašom rozhodnutí poukázať percentá z dane našej organizácii poskytne až v budúcom roku.

4.  Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

[collapse]

Podrobné informácie a tlačivá (potvrdenia k dobrovoľníckej činnosti, k daňovému priznaniu právnických osôb a pod.) nájdete na www.rozhodni.sk. Číslo bankového účtu SZV nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.

Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na účely, ktoré sú uvedené v §50 Zákona o dani z príjmov a zároveň aj v Stanovách SZV – t.j. najmä na zachovávanie kultúrnych hodnôt a na podporu vzdelávania.

Vopred Vám v mene Slovenského zväzu včelárov ďakujeme.

Obežník č.2-2019 -2% Daň

Príloha-Potvrdenie DP2018 SZV

Príloha-Vyhlásenie DP2018 SZV

 

Related Posts