Výstavy a súťaže

Letný tábor a letná škola mladých včelárov 2019 – 9. ročník

9. ročník Letného tábora a letnej školy mladých včelárov 2019 sa bude konať od  12. do 21. júla 2019. 

Prihlášky (s úhradou poplatku), prosím, podávajte do 30.mája 2019 na adresu sekretariátu: Sekretariát SZV, Svrčia 14, 842 08 BRATISLAVA; alebo e-mailom: sekretariat@vcelari.sk .

Letného tábor a letná škola mladých včelárov  sa bude konať v priestoroch Strednej odbornej školy,  Pod Bánošom 80, Banská Bystrica – Sásová.  Poplatok za účasť dieťaťa je 200 €.

Uvedený poplatok uhraďte na účet č.: SK78 0200 0000 0000 0873 6012, kópiu potvrdenky priložte k prihláške. Do variabilného symbolu (VS) napíšte dátum narodenia dieťaťa, napr. 14101992.

Prihláška LTLŠMV 2019

Related Posts