Dokumenty Smernice

Rokovací poriadok VV SZV

Rokovací poriadok VV SZV novelizovaný v súlade so Zmenami Stanov SZV schválených XI. VZ SZV dňa 13.11.2016. Schválený bol na zasadnutí VV SZV dňa 3.12.2016. Rokovací poriadok bol upravený a doplnený o čl. 9a na zasadnutí VV SZV dňa 27.1.2019 a schválený uznesením VV SZV č. 300/2019. Rokovací poriadok novelizovaný 1.6.2019 a schválený VV SZV s účinnosťou od 1.7.2019.

 

Rokovací poriadok SZV schválený 1.6.2019, s účinnosťou od 1.7.2019

Related Posts