Dotácie

Podporný rok 2018/2019 – vypĺňanie žiadostí podľa Nariadenia vlády 135/2017 Z. z. – NEAKTUÁLNE

Vážené včelárky, vážení včelári,

prosíme predsedov a tajomníkov ZO SZV, aby zasielali len aktuálne prílohy k Príručke pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019 a vo vlastnom záujme nepoužívali prílohy z podporného roku 2017/2018.

Uzávierka Žiadostí o vyplatenie pomoci za podporný rok 2018/2019 bude 9. júla 2019, doklady je potrebné zasielať priebežne, najneskôr mesiac po uskutočnení na adresu sekretariátu SZV- Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Nižšie nájdete podklady pre žiadateľov o poskytnutie pomoci pre rok 2018/2019 :

  1. NV 135/2017 Z. z.
  2. Aktuálne prílohy pre žiadateľa (upozornenie: používajte iba tieto prílohy z NV 135/2017 Z. z.)
  3. Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019
  4. Usmernenie SZV č. 1/2018 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie prostriedkov podľa NV 135/2017 Z. z.

 

Prosíme predsedov a tajomníkov aby:

a)      používali iba aktuálne prílohy,

b)      skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)

c)      skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh

d)     zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2018/2019),

e)      nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)

f)      doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.7) pod názvom Druhy účtovných dokladov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra), ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.

g)      pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov  v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100€ v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2018

 Ďakujeme za Vašu spoluprácu.

Prílohy:

  1. NV 135/2017 Z. z.
  2. Aktuálne prílohy pre žiadateľa (upozornenie: používajte iba tieto prílohy z NV 135/2017 Z. z.)
  3. Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019
  4. Usmernenie SZV č. 1/2018 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie prostriedkov podľa NV 135/2017 Z. z.
  5. PPA Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2018/2019

Related Posts