Nezaradené

Zoznam chovateľov včelích matiek

Vážení včelári!

 

Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov.

Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO) je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019“, ktorá vychádza z NV 135/2017. Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 35 a č. 36, kópiu evidenčného lístku matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. To, že sú chovatelia matiek zverejnení, neznamená, že im bol vydaný dekrét. Dotácia sa môže uplatniť len na matky zakúpené od slovenských chovateľov matiek s dekrétom a len na slovenské uznané línie. Sú to tieto línie uznané na SR: Tatranka, Košičanka, Mošovčanka, Carnica Sokol,ŠaHANKA, Vojničanka, Sitňanka a Vigor.

 

Môžu byť chovatelia matiek, ktorí nepožiadali o zverejnenie a bude im vydaný dekrét, a tým pádom môžu tiež distribuovať včelie matky.

 

                                                                            Ing. Jaroslav Gasper,  tajomník ZCHVMSKV

 

Šľachtiteľské chovy:

Por. č. Meno a adresa chovateľa Rozchov.línia Nadm.v.
  1.

 

Kiss Alexander

Hontianska 57, 936 01 Šahy

0903 459684, apisfarmanna@gmail.com

Šahanka

 

 

157

2 Marusinecz Attila

Cintorínska 1059, 946 34  Bátorove Kosihy

0905/236 094,

Vojničanka 200
3 Páchnik Ján

Kamenná 4, 969 01 Banská Štiavnica

0905 429957, 0902 533017

Sitňanka 650
4 Sokol Vladimír

Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice

+421949819754, carnicasokol@gmail.com

Carnica Sokol 450

760

 

Rozmnožovacie chovy:

5 Balvan Ladislav, 013 15 Fačkov 80, pošta Rajecká Lesná, 0903 504129, lbalvan@slovanet.sk Vigor, Mošovčanka 550
6 Čiernik Jozef

Oravská Jasenica 106, 043 5525101, 0911 070 755, 0902 542 916

Carnica Sokol 650
7. Durňak Vladimír

Tyršova 4, 066 01 Humenné

0905 638 357, vladimirdurnak@zoznam.sk,

Vučko
Sklenár

 

100

350

8. Foťko Gabriel

Puškinova 1148/17 09101 Stropkov

0904 492805, strela.g@centrum.sk

Vlastná, Vučko 300
9. Gál Ľudovít

Šumina 392, 95173 Jelenec

0905 157684, gal@vcelari.sk

Mošovčanka

Šahanka

Sklenár

200
10. Grega Eduard

Čičky Majer 11, 040 23 Košice, 0918 791789

vlastná 350

550

11. Hôžďala Ján

Skalica, Mallého 3, 90 901

0903 675343,

Singer

Carnica Sokol

220
12 Hužvár Martin
Prievidzska 12, 040 11 Košice, 055 6422756, 0918 843140, mh4321@mail.t-com.sk
Carnica Sokol, SKlenár 180
13. Janco Milan

Janka Kráľa 1097, Púchov 020 01. 0903 108810

janco@stonline.sk

Sklenár, singer 265
14. Kočan Ján

Lieskova 23, 066 01  Humenné

Tel.: 057/775 34 71; MT: 0915/514927;

e-mail:petros1@post.sk

Carnica Sokol

Košičanka,

Singer

180
15 Kollár Dušan

Sokolovská 2152/24, 934 01 Levice

+421903795356, kolladusanvc@gmail.com

Vlastná

sklenár

225
16. Leitner Igor

97664 Beňuš č. 434, 0918 333972
igor.leitner@gmail.com,

vlastná 570
17. Leporis Ján, Ing.

Skrytá ul. č. 3, 971 01 Prievidza,

046 5405268, 0903 251894, jleporis@gmail.com

Carnica Sokol,

Mošovčanka

280
18. Lešiga Jozef

065 31 Jarabina

052 4361252, 0905 355815, jozeflesiga@gmail.com

Carnica Sokol 590
19 Lukáč Vasil

Krajné 313, 91616 okr. Myjava, 0917 783963, 0907 159680,vaslukmeister@gmail.com

Carnica Sokol 245
20 Maniak Martin

Bernolákova 18, 065 03 Podolínec

0903 124264, info@vceliematky.sk

Carnica Sokol 600

700

21. Mlynarčík Stanislav, Ing.

Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

0907 711366, 0903 711360, stmlynarcik@gmail.com

Sitňanka

 

580
22 Navrátil Václav, Ing.

Záhradná 45, 90026 Slovenský Grob, 0907 712037,

hevazun@gmail.com

Mošovčanka, Singer 140
23. Novosádová Anna, Ing.
951 81 Nemčiňany 174,

0915 217195, an@svet-vciel.sk

Vigor, Sklenár, 130
24 Orem Jozef

Horné Mladonice 49, 96 243 okr. Krupina

045 5595136, 0948 037584, oremovci@gmail.com

Carnica Sokol 450
25. Paulen Jozef

Horné Chlebany 102, 95631 Krušovce

0905 933603

Singer, sklenár 220
26. Priehoda Milan

V.B. Nedožerského 5/3, 972 12 Nedožery-Brezany

0902 630310, 046 5485190

Carnica Sokol,

Mošovčanka

250
27. Riegel Alexander
951 23 Lukáčovce 183

0905 323809, 037 7829115
Alexander.riegel@pobox.sk

Sklenár,

vlastná

 

189
28. Sárkány Zoltán Ing.

Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0918452609

vceliematky@gmail.com

Carnica Sokol

Singer

118
29. Sokol Ján,

Šambron 165, 065 45 Plavnica, 052 4383743, 0948 230328, 0903 982154, sokoljan@azet.sk

Vigor,

Carnica Sokol

700
30. Štefaňák Jozef

956 05 Nitrianska Blatnica 28

0908 835145, stefanak.j@gmail.com

Carnica Sokol,

Vlastná – júlia

215
31. Števko Marek

Tajovského 646/4, 962 63 Pliešovce, okr. ZV

0910 330483, marekstevko@azet.sk

Vigor

 

540
32. Tóma Jozef

Mlynská 3, 053 11 Smižany, 0534431691

0904 532347, toma.jozef@post.sk

Tatranka 520
33. Uhrin Jozef, Ing.

Rimavská 1650/4, 979 04 Rimavská Sobota

0949 174010, uhrinjozef@gmail.com

Vigor

Carnica sokol

240
34. Uhrin Vladimír

Hlavná 187/2, 951 85 Skýcov, +421949186394

uhrinv@gmail.com

Vigor

Carnica sokol

440
35 Vasiľ Ján, Ing.

Kmeťka 2091/17, 0907 079810

Vasil.Jan1@gmail.com

Carnica Sokol

 

450

750

36 Vrábel Zdenko Ing.

Vodárenská 136, 92101 Piešťany

zdenko.vrabel@gmail.com

Vigor

Singer

162
37. Zárecký Ladislav

Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0904 206059, ladislavzarecky5890@gmail.com

Slovinka, Carnica Sokol 118
38. Žilka Rudolf Ing.

Klížske Hradište 178, Veľký Klíž 958 45

0917 479566, nvcelar@post.sk

Carnica sokol 260

Zoznam chovateľov včelích matiek

Related Posts