Obežník SZV č.3/2019

Žiadosť o poskytnutie pomoci v zmysle NV č. 135/2017 Z. z. na podporný rok 2019/2020 Slovenský zväz včelárov (ďalej len „SZV“) vypracoval nový Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2019 – 2022 spolu s Nariadením vlády SR (ďalej v texte len „NV“), ktorý ku dnešnému dňu 6.5.2019 nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu … Čítať ďalej Obežník SZV č.3/2019