Tlačové správy

Svetový deň včiel – 20. máj

Bratislava/17. máj 2019 Svetový deň včiel bol vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) dňa 20. decembra 2017. Prostredníctvom svetového dňa venovaného včelám chce OSN zvyšovať povedomie o dôležitosti včiel a iných opeľovačov, ich ohrozeniach, ako aj o ich prínose pre udržateľný rozvoj.

Oslavujeme ho 20. mája a viaže sa k dátumu narodenia slovinského včelára Antona Janšu, zakladateľa moderného včelárstva, ktorý bol v roku 1770 menovaný Máriou Teréziou, kráľovnou Rakúsko-Uhorskej monarchie  za prvého riaditeľa včelárskej školy vo Viedni.

Slovenský zväz včelárov pri tejto príležitosti pripravuje detskú výtvarnú súťaž, ktorou chce vzbudiť záujem detí o život včiel. Súťaž bude vyhodnotená v rámci Medzinárodného stretnutia mladých včelárov z krajín V4, ktoré sa uskutoční na pôde Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici. Podujatie bude podporené grantom z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Včelám zdar!

S úctou k Vám,

 

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Related Posts