Tlačové správy

TS: Straty včelstiev v SZV počas zimnej sezóny

Tlačová správa predsedu SZV o stratách včelstiev včelárov organizovaných v SZV počas zimnej sezóny 2018/2019 ku dňu 30.4.2019

 

Ku dňu 30.4.2019 Slovenský zväz včelárov eviduje 11 115 uhynutých včelstiev, čo tvorí 4,79 % z celkového počtu 232 049 zazimovaných včelstiev organizovaných členov SZV.

Väčší úhyn včelstiev, t.j. do 15 %, bol zaznamenaný na územiach miest a obcí Bratislava, Pezinok, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda, Galanta, Bátovce, Hurbanovo, Komárno, Nitra, Prievidza, Sereď, Sološnica, Skalica, Šahy, Šaľa, Šurany, Topoľčany, Želiezovce, Giraltovce, Humenné, Lučenec, Sobrance. V ojedinelých lokálnych oblastiach boli úhyny do 20 % z počtu zazimovaných včelstiev.

Úhyn včelstiev bol spôsobený niekoľkými faktormi, medzi najvýznamnejšie patrili zníženie imunity včelstiev spôsobené intenzifikáciou poľnohospodárstva, zmenou štruktúry pestovaných plodín, najmä monokultúr, zmenou klímy, extrémami teplôt a zrážok, a taktiež zlými opatreniami pri identifikácii a liečení včelích chorôb. Spôsobený úhyn včelstiev sa dá nahradiť ešte v roku 2019.

Zaznamenaný úhyn včelstiev pravdepodobne neovplyvní celkovú tohtoročnú produkciu včelích výrobkov a medu, neodrazí sa na množstve vypestovaných plodín a ani na celkovej úrode poľnohospodárskych produktov. Predpokladáme, že zimný úhyn včelstiev sa neodrazí na výške cien medu.

Najbližšie zrátanie stavu počtu včelstiev bude v zmysle vyhlášky MPRV SR č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev uskutočnené k dátumu 5.9.2019. Uvedené zrátanie stavu včelstiev bude vykonané po prehliadkach včelstiev pri kontrole Varroa destructor a moru včelieho plodu.

Obnova včelstiev je podporovaná SZV najmä vo forme vzdelávania v oblasti liečenia a rozmnožovania včelstiev, ako aj priamo podporou z MPRV SR podľa NV SR č. 135/2017 §8.

Včelám zdar!

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

 

Príloha:

TS úhyn včelstiev SZV

Related Posts