Nezaradené

Obežník SZV č. 4/2019

Obežník č. 4/2019 o podmienkach 14. ročníka súťaže o najlepší slovenský med, ktorá sa uskutoční v rámci výstavy Agrokomplex 2019.

Pre víťazov jednotlivých kategórií sú pripravené zaujímavé ceny. Slávnostné vyhodnotenie všetkých súťažných kategórií bude počas výstavy na výstavisku Agrokomplex v pavilóne M2 dňa 24.8.2019 o 10,00 hod. Víťazov vyhlási predseda SZV, Ing. Milan Rusnák.

Sadu pohárov na med si ZO SZV môže objednať na sekretariáte SZV (len emailom na sekretariat@vcelari.sk) do 20. júna 2019.

V termíne do 15. júla 2019 ZO SZV odošle na sekretariát SZV tri zapečatené vzorky medu a zároveň elektronicky zašle v rovnakom termíne na S-SZV prihlášku s potrebnými údajmi vyplnenú v elektronickej podobe na sekretariat@vcelari.sk a originál priloží do balíka (prihláška je súčasťou prílohy obežníka). Tento termín je záväzný pre všetky súťažné kategórie.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie:

Obežník č.4/2019 Podmienky 14. ročníka súťaže o najlepší slovenský med v rámci Agrokomplexu 2019

Objednávka sád pohárov na med a peľ pre ZO SZV

Prihláška do súťaže o najlepší slovenský med v rámci Agrokomplexu 2019 pre ZO SZV

Related Posts