Dokumenty

Mám mailové konto na doméne gmail. Ako docielim, aby mi správy zo SZV nezaradilo do SPAMU?

Gmail častokrát prijaté emaily z rôznych domén označí ako spam. Nižšie Vám ukážeme krátky návod, ako zrušiť označenie správ ako spam (nevyžiadanú poštu).

Čím viac spamu spätne nahlásite, tým lepšie bude Gmail automaticky označovať podobné správy ako spam.

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Vyberte jednu alebo viaceré správy.
 3. Kliknite na položku Nahlásiť spam.

Poznámka: Keď kliknete na položku Nahlásiť spam Nahlásiť spam alebo správu manuálne presuniete do spamu, Google dostane jej kópiu a môže ju analyzovať, aby pomáhal chrániť používateľov pred spamom a zneužitím.

Ak bola určitá správa nesprávne označená ako spam, pomocou postupu nižšie ju zo spamu odstráňte.

 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Na ľavej strane kliknite na položku Spam. Ak sa položka Spam nezobrazuje, kliknite na položku Ďalšie.
 3. Otvorte správu.
 4. V hornej časti stránky kliknite na tlačidlo Toto nie je spam.

Ak chcete, aby sa určitá správa v budúcnosti neodosielala do spamu, k dispozícii máte tieto možnosti:

 • pridanie odosielateľa medzi kontakty,
 • filtrovanie týchto správ.
 1. V počítači otvorte Gmail.
 2. Na pravej  strane kliknite na položku Nastavenia.
 3. Kliknete na kartu Filtre a blokované adresy (obrázok 1).
 4. V dolnej časti kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový filter (obrázok 2).
 5. V riadku Od koho: vložte doménu: vcelari.sk.
 6. Dole kliknete na Vytvoriť filter.
 7. Akcia po doručení správy, ktorá zodpovedá tomuto hľadaniu:  – vyberte:  Nikdy neodoslať do spamu
 8. Dole znova kliknete na Vytvoriť filter.

 

Týmto ste si vytvorili filter a povolili prichádzajúce emaily z domény vcelari.sk.

Veríme, že týmto návodom predídeme problémom s doručovaním emailov na doméne gmail.

 

 

 

 

Related Posts