Dotácie Oznamy

Oznam! Koordinácia, služby a servis technickej pomoci na úrovni ZO – NEAKTUÁLNE

Vážení predsedovia a tajomníci,

oznamujeme Vám, že v súčasnom podpornom období 2018/2019 odmeňovanie za koordináciu technickej pomoci na úrovni ZO a iných OZ úhrady v zmysle Smernice SZV 5/2018, Pôdohospodárska platobná agentúra neumožňuje. Preto žiadame ZO SZV, aby neposielali na Sekretariát SZV prílohu č. 14 a nepreplácali predsedovi/tajomníkovi odmenu za koordináciu.

Related Posts