Tlačové správy

Tlačová správa predsedu SZV o náraste investícií do včelárstva v Slovenskej republike

Bratislava, 10.06.2019

 

Ku dňu 10.06.2019 Slovenský zväz včelárov zaznamenal pozitívny rast investícii do včelárstva v SR. Všetky výrobné kapacity a dovozové možnosti  pri kúpe a obstarávaní nových úľov, sú momentálne na pokraji možností. Slovenskí včelári zaznamenali na trhu so včelárskym tovarom nedostatok nových úľov a včelárskeho vybavenia. I napriek tomu, že všetci výrobcovia úľov naberajú nové kapacity, najmä pracovné sily a rastú investície do spracovania, sú nové úle vo výrobe rezervované  na 1 mesiac dopredu. Momentálne sú včelárske obchody s novými úľmi prázdne.

Celkovo bolo od začiatku roka zakúpených 18 200 nových úľov v hodnote 2 100 000 Eur. Ďalších 840 000 Eur investovali včelári do nových rámikov a vnútorného vybavenia úľov a ďalších  440 000 Eur do výroby voskových medzistienok. Do nerezového vybavenia na spracovanie včelích produktov investovali včelári 298 000 Eur. Len v objednávkach na mesiac jún 2019 je zazmluvnených ďalších 4 500 nových úľov.

Tento stav bol zapríčinený nadmerným rojením včelstiev a snahou včelárov o obnovenie svojho vybavenia. Ak včelári najprv zaplnili prázdne úle po uhynutých včelstvách a až potom nakupujú nové, je predpoklad,  že slovenskí včelári  v tomto roku  zaznamenajú pozitívny rast.

V tomto období práve končí spracovanie agátového medu, ktorého je v dôsledku daždivého počasia o 20% menej ako minulý rok.

Momentálne sa aplikuje na Slovensku celoplošné preliečenie včelstiev ekologickými liekmi na báze organických kyselín a výťažkov z liečivých rastlín, a to najmä proti varraóze destructor. Včelstvá sú pripravované na zber kvetových, lipových, lesných a medovicových medov.

Včelári očakávajú aj zvýšenú podporu zo strany MPRV SR, ako aj zvýšenú podporu zo strany EÚ. Všetky dotácie štátu sú účinne použité, lebo spätne generujú financie vrátené minimálne v zaplatenej DPH a najmä sa podieľajú v mimoriadnom úžitku pre spoločnosť, a tou je spracovanie včelích produktov a opeľovanie.

Obnova včelstiev je podporovaná najmä vo forme vzdelávania v oblasti liečenia a rozmnožovania včelstiev, ako aj priamo podporou z MPRV SR podľa NV SR č. 135/2017 Z. z.

Včelám zdar!

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Tlačová správa SZV- nárast investícií

Related Posts