Nezaradené

Obežník č. 7/2019 k opeľovacej činnosti

Vážení priatelia včelári,

nakoľko od 27.7.2019 je možné si na portáli centrálnej evidencie hospodárskych zvierat vygenerovať prílohu B k Žiadosti o poskytnutie  dotácie na opeľovaciu činnosť včiel na rok 2019, dávam Vám do pozornosti Obežník SZV – Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť na rok 2019.  Žiadosti zosúladené podľa Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 20.8.2019 na adresu sekretariátu SZV – Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

V prílohe nájdete Obežník SZV č. 7/2019 k príslušnému usmerneniu, prílohu A a manuál na generovanie prílohy B. Všetky prílohy a manuál je dostupný k stiahnutiu môžete nájsť aj na našej webovej stránke https://www.vcelari.sk/2019/07/obeznik-c-7-2019/

 

Postup:

  1. Poverený funkcionár ZO SZV/KČ SZV si vygeneruje podľa manuálu (dostupné na webovej stránke vcelari.sk) prílohu B.
  2. Poverený funkcionár skontroluje údaje uvedené vo vygenerovanej prílohe B. V prípade, že z určitých dôvodov žiadate dotáciu na nižší počet včelstiev, ako je evidovaný podľa CEHZ k 31.5.2019 (napr. ukončenie činnosti včelára, neuhradené členské príspevky, neuhradené členské príspevky v plnej výške a pod.) je potrebné u konkrétneho včelára opraviť počet včelstiev a žiadanú výšku dotácie na Prílohe B. Pokiaľ na nejakého člena dotáciu z určitých príčin nežiadate, je potrebné ho vyškrtnúť na vytlačenej prílohe, aby bolo zreteľné, kto bol zo zoznamu vylúčený. Iné údaje by na prílohe B nemali byť opravované, nakoľko sa jedná o referenčný výstup z CEHZ k 31.5.2019.
  3. Na základe údajov v Prílohe B spracujú poverení funkcionári ZO SZV/KČ SZV Žiadosť o poskytnutie dotácií (príloha A) za celú organizáciu. V prílohe A sa žiadosť podáva na 4 EUR/včelstvo. Dotáciu na vyšší počet včelstiev ako je evidovaný v CEHZ k 31.5.2019 nie je možné poskytnúť. Prílohy podpíše a opečiatkuje predseda alebo tajomník danej ZO SZV/KČ SZV.
  4. Poverený funkcionár SZV odovzdá osobne alebo zašle na adresu sekretariátu vyplnenú prílohu A a vygenerovanú prílohu B (opečiatkovanú a podpísanú predsedom alebo tajomníkom danej ZO SZV/KČ SZV) s dátumom doručenia do 20.8.2019. Adresa sekretariátu SZV:  Svrčia 14, 842 08 Bratislava.
  5. Kópie príloh A aj B zostávajú archivované v agende ZO SZV/OZ ZSV po dobu 10 rokov.

 

Zdôrazňujeme, že ZO SZV/KČ SZV neposielajú vyplnené prílohy A a B na adresu ministerstva, ale na sekretariát Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Obežník SZV č. 7_2019 Usmernenie k poskytnutiu dotácií na opeľovaciu činnosť

Príloha_A

Návod opeľovacia činnosť-manuál na generovanie prílohy B

Related Posts