Výstavy a súťaže

XVII. Fyto – Apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou

V dňoch 21. – 22. septembra 2019 sa konajú XVII. Fyto – Apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou organizované Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied – Oddelením molekulárnej apidológie Ústavu ekológie lesa vo Zvolene, detašované pracovisko v Bratislave.

Pozvánku s potrebnými informáciami a návratku nájdete nižšie.

Pozvánka s informáciami o XVII. FA dňoch

Návratka

Related Posts