Nezaradené

Obežník č. 8/2019: Usmernenie k podpornému roku 2019/2020

Dnešným dňom (1.8.2019) začína nový podporný rok 2019/2020 a končí 31.7.2020.

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala pre podporný rok 2019/2020 novú Príručku pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, ktorá obsahuje aktualizované prílohy.

Celý Obežnik SZV č. 8/2019 spolu s jeho prílohami nájdete nižšie.

Požiadavky v žiadosti na podporný rok 2019/2020 môže žiadateľ uplatňovať od 1. augusta 2019, resp. od zverejnenia rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2019/2020 Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a zverejnením na stránke www.vcelari.sk.

SZV bude prijímať žiadosti o vyplatenie pomoci do 1. júla 2020.

Podľa Príručky pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre opatrenia podľa § 12 ods. 5 NV 135/2017 Z. z. vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je schválený žiadateľ povinný podať platobnej agentúre doklady podľa odseku 4 do 31.mája včelárskeho roka, preto Vás žiadame o ich zaslanie do 30.4.2019 na adresu S-SZV.

Položky v žiadosti o vyplatenie pomoci musia korešpondovať s položkami uvedenými v žiadosti o poskytnutie pomoci.

Prehľad termínov pre členov SZV v podpornom období 2019/2020:

Podanie žiadosti o schválenie pomoci na podporný rok 2019/2020 – podávali ZO SZV (príloha č.3) do 3.júna 2019 – ukončené
 

Čerpanie dotácie pre členov SZV

od 1. augusta 2019

do 1. júla 2020

–          práve prebieha

Podanie priebežnej správy k projektu do 31. mája 2020

 

 

Uzávierka prijímania žiadosti o vyplatenie pomoci za podporný rok 2019/2020

 

(zaslané na S-SZV)

do 30. apríla 2020*

do 1.júla 2020

*Pre opatrenia podľa § 12 ods. 5 NV 135/2017 Z. z., vykonané do 31. marca včelárskeho roka, je potrebné  odovzdať doklady do 30. apríla 2020

 

Prosíme Vás, aby ste doklady zasielali najneskôr mesiac po uskutočnení na adresu sekretariátu SZV- Svrčia 14, 842 08 Bratislava.


Prosíme predsedov a tajomníkov, aby:

  1. používali iba aktuálne prílohy,
  2. skontrolovali správnosť údajov na vyplnených prílohách (hlavičky, pečiatku, podpisy …)
  3. skontrolovali podľa príručky náležitosti všetkých doložených dokladov a príloh
  4. zasielali žiadosti o preplatenie pomoci, ktoré sa týkajú aktuálneho podporného obdobia (v súčasnosti 2019/2020),
  5. nepoužívali zošívačku ani lepidlo na dokumenty (používajte euroobal alebo spony na jednotlivé žiadosti)
  6. doklady o úhrade, ktoré akceptuje PPA nájdete v príručke pre žiadateľa (str.7) pod názvom Druhy účtovných dokladov. Po skúsenostiach odporúčame platiť v hotovosti (PPD), doklad od pošty alebo kuriéra, ak platíte cez IB je potrebný Váš výpis z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby). Pri kúpe tovaru cez e-shop zadávajte možnosť úhrady na dobierku v hotovosti a pri preberaní tovaru Vám kuriér vystaví doklad o zaplatení.
  7. pre vznik nároku na dotáciu je podmienkou predloženie podkladov v rámci jedného podopatrenia v minimálnej nákupnej cene zariadenia 100€ v zmysle Usmernenia SZV č. 1/2018

Prílohy:

Obežník č. 8/2019: Obeznik_SZV_c_8_2019_Usmernenie_k_podpornemu_obdobiu_2019-2020.pdf

Nariadenie vlády č. 135/2017 Z.z.: NV-135-2017-Z-z.pdf

Príručka na stiahnutie: Prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-vcely-2019_2020.doc

Prílohy so vzormi: Prirucka-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-2019-2020/

Usmernenie 1/2018: Usmernenie-1-2018-K-predkladaniu-poziadaviek-na-cerpanie-dotacnych.pdf

Related Posts