Tlačové správy

Tlačová správa predsedu SZV k oslavám 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku


Oslavy 100. výročia založenia Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku

Bratislava, 14. august 2019

Včelári na Slovensku si v roku 2019 pripomínajú dve významné včelárske výročia. Pred 150 rokmi sa naši predchodcovia v Pružine pokúsili založiť Spolok včelárov slovenských v Hornom Uhorsku. Nestretli sa však s porozumením štátnej moci a položili tak základy pre združenia a spolky, ktoré v radoch včelárov šírili pokrok, nové poznatky a bránili majiteľov včiel navonok.

Pred 100 rokmi, dňa 15. augusta 1919 v bratislavskej Redute z iniciatívy Ministerstva orby Československej republiky, okresné včelárske spolky založili Zemské ústredie včelárskych spolkov na Slovensku. Na tieto priekopnícke činy a na ďalšiu úspešnú činnosť včelárskych organizácií bolo treba veľa obetavých a cieľavedomých vodcov, ktorí nám do dnešného dňa zanechali základy Slovenského včelárstva.

Slovenský zväz včelárov si dňa 17. a 18. augusta 2019 pripomína toto výročie oslavou na Včelárskej paseke v Kráľovej pri Senci.

Včelám zdar!

 

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Tlačová sprava SZV_oslavy 100 rokov

Related Posts