Tlačové správy

Tlačová správa predsedu SZV – Úspešná prezentácia Slovenska na svetovom včelárskom kongrese Apimondia

Bratislava, 18. september 2019

 V dňoch 8. až 12. septembra sa v kanadskom Montreale uskutočnil 46. medzinárodný včelársky kongres Apimondia. Celkovo sa ho zúčastnilo okolo 5 500 návštevníkov zo 134 krajín. Účastníci si mohli vypočuť viac ako 320 prednášok a prečítať viac ako 360 odborných posterov. Okrem prednášok simultánne bežiacich vo viacerých miestnostiach bolo súčasťou odborného programu viacero sympózií, workshopov a diskusných klubov.

Na včelárskej súťaži v rámci kongresu Apimondia získali slovenskí včelári celkovo 20 medailí, čím sa neohrozene dostali na celkové 1. miesto v hodnotení krajín. Druhé skončilo Rusko s 13 medailami, tretie USA so 7 medailami. Väčšina získaných medailí pre Slovensko – celkovo 9 –  mala hodnotu zlata, 4 boli strieborné a 7 bronzových.

Slovenskí včelári dominovali predovšetkým v kategóriách venovaných medovinám a medovým pivám, kde získali celkovo 11 medailí zásluhou firiem Apimed, Včelco, rodine Vargapálovcov, Jozefovi Štefaňákovi a SOŠ Pod Bánošom. V kategórii medovín si odniesla firma Včelco aj pohár víťazov za najlepšiu medovinu.

Ďalšie medaile získali zástupcovia Slovenska v kategóriách voskových sviec (4 pre rodinu Vargapálovcov), série viacerých druhov medov, včelích produktov, či kombinácií medu s inými potravinami (3 pre rodinu Vargapálovcov).

Súčasťou kongresu je popri odborných prednáškach aj valné zhromaždenie členských včelárskych zväzov a organizácií tejto federácie, včelársky veľtrh, sprievodné akcie a súťaž včelárskych exponátov.

Výkonný výbor Apimondie pozostávajúci z predsedu, podpredsedu, tajomníka, 7 predsedov odborných komisií a 5 predsedov regionálnych komisií sa sčasti obmenil, za zosnulého predsedu Philipa McCabe nastúpil američan Jeff Pettis, nových lídrov má aj odborná komisia pre biológiu (Geraldine Wright-ová z Británie), zdravie včiel (Fani Hatjina-ová z Grécka), regionálnu komisia pre americký kontinent (Lucas Martinez z Argentíny) a európskych včelárov bude zastupovať Róbert Chlebo. Vo voľbách získal približne dvojnásobok hlasov ako protikandidát z Talianska, čím sa zástupca zo Slovenska prvýkrát dostal do vedenia celosvetovej federácie včelárskych zväzov a organizácií pôsobiacich v sektore včelárstva.

O dva roky sa uskutoční kongres Apimondie v ruskom meste Ufa a za miesto konania kongresu v roku 2023 bolo zvolené Čile, ktoré tesne porazilo protikandidátov z Etiópie.

 

Včelám zdar!

 

S úctou k Vám,

Ing. Milan Rusnák

predseda SZV

Tlačová sprava SZV_Úspešná prezentácia Slovenska na svetovom včelárskom kongrese Apimondia

Related Posts